Reconstructie A16-N3: We zijn van start!

Om de doorstroming en veiligheid op de A16/N3 te verbeteren voert HIG Traffic Systems samen met Boskalis het project “Reconstructie Aansluiting A16-N3” bij Dordrecht uit.

 

HIG Traffic Systems regelt het!

Het binnen 3 weken na aanvraag verwijderen en opnieuw installeren van een complete verkeersregelinstallatie terwijl het kruispunt gewoon open blijft voor verkeer? HIG Traffic Systems regelt het!

HIG Traffic Systems test telmast op botsvriendelijkheid

Systemen boven en naast de weg vormen altijd een obstakel in geval van nood. Hierdoor moeten deze obstakels aan bepaalde eisen voldoen, zo ook de mast voor de telsystemen. We hebben onze meetopstelling als een utility telpuntmast laten testen op botsvriendelijkheid 100NE3. Omwille van het verkrijgen van de benodigde certificering heeft HIG Traffic Systems enkele masten laten sneuvelen. 

Vakbeurs Mobiliteit 28-29 november 2018

Op 28 en 29 november 2018 vindt in Expo Houten de 13e editie plaats van de Vakbeurs Mobilitiet , voorheen bekend als Verkeer, Mobiliteit & Parkeren. Deze geheel op de Nederlandse markt gerichte vakbeurs laat bezoekers kennismaken met alle facetten van het verkeer en mobiliteit. 

HIG Traffic Systems realiseert permanent fietsmeetnet voor Provincie Drenthe

In april heeft de Provincie Drenthe een aanbesteding gehouden omtrent de realisatie van een permanent fietsmeetnet.

Nog een maand en dan is het zo ver, de lustrumeditie van de Technische Braderie bij HIG

Het event van en bij HIG Traffic Systems is een uitstekende gelegenheid om te netwerken en om op de hoogte gehouden te worden van alle noviteiten, de laatste ontwikkelingen in de markt , de producten te bekijken maar gewoonweg ook om te genieten van het lekkere eten gemaakt op de smoker. 

Real-time snelheidsmonitoring met radars in de Liefkenshoektunnel

HIG Traffic Systems heeft in opdracht van de Liefkenshoektunnel een real-time snelheidsmonitoringssysteem ontwikkeld en gerealiseerd, gebaseerd op radartechniek, geschikt voor in de tunnel.

De eerste BFB’s zijn geplaatst!

De BFB is een soort draaideur die een versmalling geeft in gesloten positie om alleen voertuigen op basis van de lokale breedte beperking (2.20m) door te laten. Bredere voertuigen kunnen een ontheffing aanvragen voor deze beperkende maatregel.

150 meetpunten in de Provincie Utrecht

Onder de koepel van het NDW (Nationaal Data Warehouse) realiseerde HIG Traffic Systems 150 meetpunten in de Provincie Utrecht. De meetpunten geven de Provincie Utrecht een totaalbeeld van de mobiliteitsontwikkeling in de provincie.

Groot Onderhoud N211d Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de Provincie Zuid Holland heeft HIG Traffic Systems, als partner van Ballast Nedam Infra, het project Groot Onderhoud N211d gerealiseerd. De scope van HIG bestond uit het ontwerpen (ondergronds en bovengronds) en bouwen van een nieuwe VRI en het opwaarderen van drie bestaande VRI’s. 

Inwinnen beladingsgraad vrachtverkeer

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam realiseerde HIG Traffic Systems een systeem voor het inwinnen van de beladingsgraad van vrachtverkeer op de N15. Het systeem, opgebouwd uit Weight in Motion (het wegen an rijdende voertuigen) en de unieke beladingsgraadscanner van HIG genereert informatie over de mate van overbelading van vrachtverkeer en signaleert daarbij trends in overbelading.

Natuurbrug Laarderhoogt

Met natuurbrug Laarderhoogt werd, ter hoogte van de A1 bij Laren een passage gerealiseerd die het mogelijk maakt voor dieren om de snelweg te kruisen. Het werk werd in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door Strukton waarbij HIG de technische installaties voor haar rekening nam. HIG Traffic Systems opereerde hierbij als integraal partners op basis van de contractvorm UAV-GC. De werkzaamheden van HIG waren met name gericht op het aanpassen van de verkeerstechnische installaties op de A1 en het aanbrengen van verlichting onder de beide ecoducten.

Kees Oskam: “Experimenteren tot kunst verheven”

Kees Oskam, wethouder in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en binnen het College van B&W verantwoordelijk voor de beleidsportefeuille Grondzaken, Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte, Wonen, Vastgoed en Duurzaamheid aan het woord over het pakket aan maatregelen om het zware verkeer in het plassengebied terug te brengen.

Circulariteit? Volop kansen voor het MKB!

We hebben een nieuw kabinet en ook zij hebben de weg gevonden naar een circulaire wereld. Het regeerakkoord geeft aan het “Rijksbrede Programma Circulaire Economie” van minister Kamp voort te zetten en de nog in ontwikkeling zijnde transitieagenda’s onder het “Grondstoffenakkoord” volledig te omarmen. Erick Wuestman vertelt over de voordelen van Circulariteit in het MKB.

HIG werkt aan ondergrondse fietsparkeergarage op de Zuidas

Terwijl er ondergronds hard gewerkt wordt aan de fietsparkeergarage, gaat het gewone leven in de Amsterdamse Zuidas gewoon door. Precíes zoals de gemeente Amsterdam het graag wilde. HIG neemt in opdracht van Van Boekel bij dit project de E- en W-installatie op zich. En zorgt er ook voor dat de gebruikers van de straks in één oogopslag kunnen zien waar er een plekje vrij is voor hun fiets; dankzij het HBF-systeem.

Kentekenherkenning voor een week?

‘Zien en gezien worden’ is het motto bij de diverse instanties welke de belastingen innen voor de gemeentes in Nederland. Het gebruik van ANPR door de Belastingsamenwerking geeft een preventieve werking. ANPR is een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen worden vastgelegd en langs geautomatiseerde weg worden vergeleken met kentekens van voertuigen die op naam staan van personen welke gezocht worden.

Internationale aandacht voor onze +Lichtlijn

In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op 14 februari een bijzonder pilotproject van start gegaan. Op het kruispunt Goudsestraatweg/Vrije Nesse werd een HIG+Lichtlijn toegevoegd aan de  verkeersregelinstallatie. Met de HIG+Lichtlijn wordt ingespeeld op de stijgende trend van verkeersslachtoffers. Hierbij speelt, volgens diverse (inter)nationale onderzoeken het smartphone gebruik een belangrijke rol. 

Elke dag een stapje vooruit

10.000 ton asfalt in een weekend, twee asfaltsets, vijf frezen en 75 trailers. Hermiel Boersen, projectleider bij Boskalis, praat er met het grootste gemak over. “Als je een dergelijke operatie vaak meemaakt gaat het je steeds gemakkelijker af” zegt hij. “Maar het is nooit optimaal genoeg, na elk grootst opgeschaald weekend zoek ik verbeteringen. Die ambitie moet er altijd zijn”. 

Metamorfose van de A15

43 Kilometer weg. Ruim 200 portalen. 3500 lichtmasten. 500 km kabel. 100 onderverdeelstations. Hans Nuhn praat met trots over de klus die op de A15 is geklaard. De afgelopen vijf jaar werkte hij met een team gemotiveerde collega’s aan de metamorfose van de A15. “Een enorme opgave want we moesten geruisloos komen tot een verbreding van drie naar zes rijbanen. Met de hoge verkeersintensiteit op de A15 was de opgave om de doorstroming optimaal te houden en de veiligheid van het verkeer maximaal te borgen”.

Project Ruimte voor de Waal - "Wij hebben een steen verlegd"

“Een bijzonder interessante ervaring was het”. Aan het woord is Niko Poolen, tot april van dit jaar was hij projectdirecteur op het project Ruimte voor de Waal, het ingrijpende infrastructurele werk bij Nijmegen. “Eigenlijk zat ik altijd aan de opdrachtnemers kant en nu mocht ik opdrachtgever zijn”.

Wij zorgen ervoor dat u 't weet!

Laten we 't u maar eens makkelijk maken. Hoe ontwikkelen zich verkeersstromen binnen uw gemeente? Te veel vrachtverkeer op wegen die daarvoor niet bedoeld zijn? Gebruiken fietsers wel de fietsroutes zoals u die bedacht had? Fijn om te weten natuurlijk. Om plannen te maken of juist om maatregelen te overwegen. 

HIG Traffic Systems helpt u daarbij en de komende maanden maken wij dat 'weten' helemaal reuze aantrekkelijk want we knallen het jaar uit! 

Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 22/23 november 2017

Op 22-23 november 2017 vindt in Expo Houten de 12e editie plaats van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren, voorheen bekend als de Dag van Verkeer & Mobiliteit. Deze geheel op de Nederlandse markt gerichte vakbeurs laat bezoekers kennismaken met alle facetten van verkeer, (slimme) mobiliteit en door toenemende interesse van bezoekers is het segment ‘parkeren’ toegevoegd aan de beurs.

 Voor meer informatie of registratie, klikt u op onderstaande link. 

 http://verkeerenmobiliteit.nl/nl/home

 Het standnummer van de HIG is 2.022. Wij verwelkomen u graag. 

CO2 reductiedoelstelling resultaten t/m 2016

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil HIG verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen. Hierbij presenteren we de resultaten  van 2016.

HIG werkt aan fietsenstallingen 2.0!

De toenemende vraag naar stallingscapaciteit voor fietsen in met name de grote steden heeft ervoor gezorgd dat ProRail, maar ook lokale overheden, fors inzetten op het realiseren van nieuwe stallingslocaties. HIG Traffic Systems voegt binnen deze nieuwe stallingen het unieke HBF 2.0 systeem toe.

HIG in De Wereld van de Ondernemer

Het afgelopen halfjaar hebben wij een aantal spraakmakende innovaties geïntroduceerd die tot veel aandacht in de (inter)nationale media hebben geleid.

Onlangs werden wij benaderd door "De wereld van de ondernemer", een platform van de Persgroep.

Alarm gaat af: Opnieuw een wanbetaler

Naast de preventieve werking van ANPR  binnen uw regio , kan de HIG voor u ook kentekens scannen van voertuigen binnen een door u aangegeven gebied.  De hoeveelheid hits geeft u een indicatie of opsporing met gebruik van ANPR rendabel is. 

Een dag of een week ANPR? Geen probleem bij de HIG

ANPR apparatuur kopen is een grote investering waarbij men niet alleen een voertuig dient aan te schaffen maar ook een goed bemande backoffice moet inrichten. Vaak een grote investering. Het huren van een ANPR voertuig is een uitstekende oplossing voor de Belasting Samenwerking  en de Politie. 

Startsein voor proef met energie uit bermplanten in Provincie Utrecht

De provinciale weg N401 bij Kockengen heeft een primeur. Een extra verkeersmeetpunt van HIG Traffic Systems langs deze weg gaat een jaar lang proefdraaien op energie die wordt opgewekt uit bermplanten. 

Oplossing voor kwetsbare wegen Reeuwijkse Plassengebied

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt al jaren gesproken over mogelijke oplossingen voor de kwetsbare C-wegen (wegen met een breedte- en gewichtsbeperking) in het Reeuwijkse Plassengebied en de problemen die het brede en zware (bouw)verkeer veroorzaakt.  

 

Speeddate: HIG zoekt technische talenten!

Ben jij het technisch talent dat wij zoeken?

Dan willen we graag kennis met je maken! Meld je aan voor de speeddate die gehouden wordt tijdens de Technische Braderie op 15 juni 2017. Vul het speeddate formulier in op de website en meld je vóór 12 juni 2017 aan. Op basis van je profiel zal er een speeddate worden ingepland. Daarover ontvang je bericht met locatie en tijdstip. 

Grote (internationale) belangstelling voor +Lichtlijn van HIG:

De ingebruikstelling van de +Lichtlijn van HIG Traffic Systems in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voor een grote (internationale) belangstelling gezorgd

HIG werkt met gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan veilig oversteken

Op dinsdag 14 februari 2017 starten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en HIG Traffic Systems een pilotproject met de ‘+Lichtlijn’. Deze lichtlijn is aangebracht in het straatwerk bij de verkeerslichten op het kruispunt Goudseweg/ Vrije Nesse in Bodegraven. 

HIG Traffic Systems neemt deel aan InfraTech Rotterdam

Met circa 550 exposanten en ruim 20.000 bezoekers is InfraTech de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland. HIG Traffic Systems presenteert de nieuwste producten, systemen en innovaties.

CO2 reductiedoelstelling t/m juni 2016

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil HIG verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen. Hierbij presenteren we de resultaten van de eerste helft van 2016.

Breng het fietsverkeer in kaart. Nu met gratis installatie!

De vraag naar nauwkeurige meetgegevens speelt een steeds belangrijkere rol in de beleids- en besluitvorming van overheidsinstanties. Meten = weten = doen. HIG Traffic Systems is meer dan 30 jaar actief op het gebied van het leveren en installeren van een zeer uitgebreid scala aan verschillende verkeerssystemen.

Een veilige oversteek op de Raadhuisweg

In januari van dit jaar werd de Reeuwijkse Randweg officieel opengesteld. De nieuwe weg ontlast het dorp Reeuwijk-Brug waardoor een enorme impuls werd gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Tot die tijd telde de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug, als gebiedsontsluitingsweg, 17.000 voertuigen per etmaal. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk nam het besluit deze Raadhuisweg af te waarderen en om te vormen tot een erftoegangsweg met een 30 km/uur-zone. HIG Traffic Systems werd gevraagd een oplossing aan te bieden voor een veilige oversteek van deze weg. 

Begin je dag met een eitje bij HIG!

Op donderdag 15 juni 2017 vindt de jaarlijkse Technische Braderie weer plaats bij HIG in Bodegraven. Na de drie eerdere, en druk bezochte edities, tijd voor een volgende stap en dus beginnen wij die donderdag met een ontbijt. U bent daarbij van harte uitgenodigd. 

Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 23/24 november 2016

Op 23-24 november 2016 vindt in Expo Houten de 11de editie plaats van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren, voorheen bekend als de Dag van Verkeer & Mobiliteit. Deze geheel op de Nederlandse markt gerichte vakbeurs laat bezoekers kennismaken met alle facetten van verkeer, (slimme) mobiliteit en door toenemende interesse van bezoekers is het segment ‘parkeren’ toegevoegd aan de beurs.

 Voor meer informatie of registratie, klikt u op onderstaande link. 

 http://verkeerenmobiliteit.nl/nl/home

 Het standnummer van de HIG is 2.002. Wij verwelkomen u graag. 

Onze nieuwe medewerker Erwin de Kuijer stelt zich aan u voor.

Graag stellen wij Erwin de Kuijer aan u voor. Erwin is onlangs bij HIG Traffic Systems begonnen als sales-representative en houdt zich bezig met het adviseren en concreet toepassen van tel- en meetsystemen. Hij richt zich hierbij met name op de gemeentelijke- en provinciale overheid.

Erwin heeft een brede ervaring opgedaan in de detailhandel. Zijn creativiteit en inventiviteit waren voor HIG Traffic Systems de reden om Erwin in deze positie in te zetten. In zijn eerste maand mocht hij met opdrachtgevers al tot overeenstemming komen voor een aantal projecten. In de Provincie Noord-Holland realiseerde HIG een aantal snelheidsmetingen, in de gemeente Bodegraven/Reeuwijk mocht Erwin een aantal verkeerstellingen uitvoeren en in de gemeente Halderberge is op advies van Erwin een snelheidsdisplay ingezet. Wilt u kennismaken met Erwin de Kuijer? Dat kan! Hij is telefonisch bereikbaar via 06-53170896 of via mail e.d.kuijer@hig.nl

Winand Rameswar , onze collega van het HIG tenderteam!

Inmiddels maakt Winand Rameswar ruim 6 maanden deel uit van het tenderteam van HIG Traffic Systems. Met een grote dosis ervaring als projectcoördinator, calculator en EMVI planschrijver combineert hij deze ervaringen nu als tendercalculator en schuift hij aan in tenderteams bij de diverse (civiele) partners van HIG. “In deze functie werk ik op het snijvlak van technische inhoudelijkheid, functionaliteit en financiële marktconformiteit en dat is de grote uitdaging” aldus Winand.

Dynamiek, mei 2016

In deze Dynamiek:

 • Altijd in dienst van het elftal
 • Wij zijn niet voor niets Dynamisch in Techniek!
 • Domotica voor nog comfortabeler wonen
 • Technische schade aan zwaar materieel

Dynamiek, december 2015

In deze Dynamiek:

 • SIP-trunking, enorme kostenbesparing
 • Partnerovereenkomst Schneider Electric en HIG
 • Passie, ambitie en innovatie in Fryslân!
 • Onderweg naar Truckparking 2.0

Dynamiek, mei 2015

In deze Dynamiek:

 • Cloudcomputing
 • NVD doet méér dan beveiligen
 • Windengineering
 • Utrecht fietst!

Dynamiek, november 2014

In deze Dynamiek:

 • Hoe werkt WiFi?
 • HIG en Centric formaliseren samenwerking
 • Unieke verlichting Natuurbrug Laarderhoogt
 • Big data in realtime verkeersmanagementsystemen

Dynamiek, mei 2014

In deze Dynamiek:

 • UPS-systemen zorgen voor ononderbroken schone stroom
 • Comfort en efficiency gaan hand in hand met domotica
 • Data essentieel voor adviserende rol Fietsersbond
 • Minder verkeershinder door nauwkeuriger hoogtedetectie

Dynamiek, november 2013

In deze Dynamiek:

 • Politie gaat draadloos de toekomst in
 • Signaalgever draagt bij aan doorstroming tolplein Kiltunnel
 • NDW zorgt voor goed verkeersmanagement
 • Bedien klanten proactief met veelheid aan communicatiekanalen

Dynamiek, mei 2013

In deze Dynamiek:

 • Filewaarschuwingssysteem zorgt voor veiliger A17, A58 en A59
 • HIG zet Sparta Stadion in de schijnwerpers
 • Omslag naar netwerkarchitectuur met grote toekomst
 • Verregaande integratie vaste en mobiel telefonie en koppeling business-applicaties

Dynamiek, juli 2012

In deze Dynamiek:

 • Spits mijden, geld verdienen!
 • Techniek speelt grote rol bij verkeersveiligheid.
 • De belofte van elektromobiliteit.
 • Licht als bron van betere schoolprestaties.
 • Goed Wi-Fi netwerk absolute noodzaak
{$headers}