Kees Oskam: “Experimenteren tot kunst verheven”

Kees Oskam, wethouder in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en binnen het College van B&W verantwoordelijk voor de beleidsportefeuille Grondzaken, Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte, Wonen, Vastgoed en Duurzaamheid aan het woord over het pakket aan maatregelen om het zware verkeer in het plassengebied terug te brengen.

Circulariteit? Volop kansen voor het MKB!

We hebben een nieuw kabinet en ook zij hebben de weg gevonden naar een circulaire wereld. Het regeerakkoord geeft aan het “Rijksbrede Programma Circulaire Economie” van minister Kamp voort te zetten en de nog in ontwikkeling zijnde transitieagenda’s onder het “Grondstoffenakkoord” volledig te omarmen. Erick Wuestman vertelt over de voordelen van Circulariteit in het MKB.

HIG werkt aan ondergrondse fietsparkeergarage op de Zuidas

Terwijl er ondergronds hard gewerkt wordt aan de fietsparkeergarage, gaat het gewone leven in de Amsterdamse Zuidas gewoon door. Precíes zoals de gemeente Amsterdam het graag wilde. HIG neemt in opdracht van Van Boekel bij dit project de E- en W-installatie op zich. En zorgt er ook voor dat de gebruikers van de straks in één oogopslag kunnen zien waar er een plekje vrij is voor hun fiets; dankzij het HBF-systeem.

Kentekenherkenning voor een week?

‘Zien en gezien worden’ is het motto bij de diverse instanties welke de belastingen innen voor de gemeentes in Nederland. Het gebruik van ANPR door de Belastingsamenwerking geeft een preventieve werking. ANPR is een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen worden vastgelegd en langs geautomatiseerde weg worden vergeleken met kentekens van voertuigen die op naam staan van personen welke gezocht worden.

Internationale aandacht voor onze +Lichtlijn

In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op 14 februari een bijzonder pilotproject van start gegaan. Op het kruispunt Goudsestraatweg/Vrije Nesse werd een HIG+Lichtlijn toegevoegd aan de  verkeersregelinstallatie. Met de HIG+Lichtlijn wordt ingespeeld op de stijgende trend van verkeersslachtoffers. Hierbij speelt, volgens diverse (inter)nationale onderzoeken het smartphone gebruik een belangrijke rol. 

Elke dag een stapje vooruit

10.000 ton asfalt in een weekend, twee asfaltsets, vijf frezen en 75 trailers. Hermiel Boersen, projectleider bij Boskalis, praat er met het grootste gemak over. “Als je een dergelijke operatie vaak meemaakt gaat het je steeds gemakkelijker af” zegt hij. “Maar het is nooit optimaal genoeg, na elk grootst opgeschaald weekend zoek ik verbeteringen. Die ambitie moet er altijd zijn”. 

Metamorfose van de A15

43 Kilometer weg. Ruim 200 portalen. 3500 lichtmasten. 500 km kabel. 100 onderverdeelstations. Hans Nuhn praat met trots over de klus die op de A15 is geklaard. De afgelopen vijf jaar werkte hij met een team gemotiveerde collega’s aan de metamorfose van de A15. “Een enorme opgave want we moesten geruisloos komen tot een verbreding van drie naar zes rijbanen. Met de hoge verkeersintensiteit op de A15 was de opgave om de doorstroming optimaal te houden en de veiligheid van het verkeer maximaal te borgen”.

Project Ruimte voor de Waal - "Wij hebben een steen verlegd"

“Een bijzonder interessante ervaring was het”. Aan het woord is Niko Poolen, tot april van dit jaar was hij projectdirecteur op het project Ruimte voor de Waal, het ingrijpende infrastructurele werk bij Nijmegen. “Eigenlijk zat ik altijd aan de opdrachtnemers kant en nu mocht ik opdrachtgever zijn”.

CO2 reductiedoelstelling t/m juni 2016

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil HIG verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen. Hierbij presenteren we de resultaten van de eerste helft van 2016.

Een veilige oversteek op de Raadhuisweg

In januari van dit jaar werd de Reeuwijkse Randweg officieel opengesteld. De nieuwe weg ontlast het dorp Reeuwijk-Brug waardoor een enorme impuls werd gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Tot die tijd telde de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug, als gebiedsontsluitingsweg, 17.000 voertuigen per etmaal. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk nam het besluit deze Raadhuisweg af te waarderen en om te vormen tot een erftoegangsweg met een 30 km/uur-zone. HIG Traffic Systems werd gevraagd een oplossing aan te bieden voor een veilige oversteek van deze weg. 

Dynamiek, mei 2016

In deze Dynamiek:

 • Altijd in dienst van het elftal
 • Wij zijn niet voor niets Dynamisch in Techniek!
 • Domotica voor nog comfortabeler wonen
 • Technische schade aan zwaar materieel

Dynamiek, december 2015

In deze Dynamiek:

 • SIP-trunking, enorme kostenbesparing
 • Partnerovereenkomst Schneider Electric en HIG
 • Passie, ambitie en innovatie in Fryslân!
 • Onderweg naar Truckparking 2.0

Dynamiek, mei 2015

In deze Dynamiek:

 • Cloudcomputing
 • NVD doet méér dan beveiligen
 • Windengineering
 • Utrecht fietst!

Dynamiek, november 2014

In deze Dynamiek:

 • Hoe werkt WiFi?
 • HIG en Centric formaliseren samenwerking
 • Unieke verlichting Natuurbrug Laarderhoogt
 • Big data in realtime verkeersmanagementsystemen

Dynamiek, mei 2014

In deze Dynamiek:

 • UPS-systemen zorgen voor ononderbroken schone stroom
 • Comfort en efficiency gaan hand in hand met domotica
 • Data essentieel voor adviserende rol Fietsersbond
 • Minder verkeershinder door nauwkeuriger hoogtedetectie

Dynamiek, november 2013

In deze Dynamiek:

 • Politie gaat draadloos de toekomst in
 • Signaalgever draagt bij aan doorstroming tolplein Kiltunnel
 • NDW zorgt voor goed verkeersmanagement
 • Bedien klanten proactief met veelheid aan communicatiekanalen

Dynamiek, mei 2013

In deze Dynamiek:

 • Filewaarschuwingssysteem zorgt voor veiliger A17, A58 en A59
 • HIG zet Sparta Stadion in de schijnwerpers
 • Omslag naar netwerkarchitectuur met grote toekomst
 • Verregaande integratie vaste en mobiel telefonie en koppeling business-applicaties

Dynamiek, juli 2012

In deze Dynamiek:

 • Spits mijden, geld verdienen!
 • Techniek speelt grote rol bij verkeersveiligheid.
 • De belofte van elektromobiliteit.
 • Licht als bron van betere schoolprestaties.
 • Goed Wi-Fi netwerk absolute noodzaak
{$headers}