Project Ruimte voor de Waal - "Wij hebben een steen verlegd"

“Een bijzonder interessante ervaring was het”. Aan het woord is Niko Poolen, tot april van dit jaar was hij projectdirecteur op het project Ruimte voor de Waal, het ingrijpende infrastructurele werk bij Nijmegen. “Eigenlijk zat ik altijd aan de opdrachtnemers kant en nu mocht ik opdrachtgever zijn”.

Het grootse werk Ruimte voor de Waal kan Nederland niet ontgaan zijn. Om het risico op overstroming te verkleinen heeft het water meer ruimte gekregen maar heeft de stad daarmee ook een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De bestaande Waaldijk is landinwaarts verplaatst waardoor een nevengeul is ontstaan. In de Waal ligt nu een prachtig eiland. Drie bruggen verbinden het eiland met het vasteland. 

“De wijze waarop Rijkswaterstaat de samenwerking met de lokale overheid heeft opgepakt maakt dit project heel bijzonder. Bij veel projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier is Rijkswaterstaat zelf opdrachtgever. Bij Ruimte voor de Waal was de gemeente Nijmegen opdrachtgever namens het Rijk”. Niko Poolen maakte deel uit van de projectdirectie namens de gemeente Nijmegen maar met zijn collega’s in het managementteam is op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt. “We hadden samen maar één belang, zorgen dat het project op een hoog ambitieniveau binnen de gezamenlijke kaders van Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen werd gerealiseerd. De opdrachtnemer voerde het werk uit in opdracht van de gemeente Nijmegen en deze zorgde dan weer voor verantwoording achteraf aan het Rijk”.

i-Lent

De Combinatie i-Lent realiseerde Ruimte voor de Waal. “Ja een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam. En weet je hoe ze aan de namen i-Lent kwamen? Omdat de ogen niet alleen gericht zijn op Nijmegen maar zeker ook op het dorpje Lent is die letter i gebruikt. De i verwijst naar het Engelse woord eye en dus ‘vooral ook de ogen gericht op Lent’ en dat is gebeurd”.

Op welke wijze doe je dat dan vragen we Niko. Betekent het dat je de mensen maximaal betrekt? “Zeker weten, burgerparticipatie hebben we hier opnieuw uitgevonden. Het betrekken van bedrijven en inwoners is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor draagvlak tijdens de realisatie maar vooral ook voor adoptie na oplevering. De omgeving moet trots zijn op het gebied waar men woont, werkt en recreëert. En dat hebben we zeker bereikt. Het zoveel mogelijk ontschotten van de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan draagt daaraan ook bij. Het leuke is natuurlijk dat ik mijn ervaring kon inbrengen. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als opdrachtgever wist ik goed in te schatten op welke wijze we samen met de opdrachtnemer het verschil zouden kunnen maken”.

Historisch perspectief

Voor alle betrokken partijen was Ruimte voor de Waal natuurlijk wel een project in historisch perspectief. Het wijzigen van de loop van een rivier heeft natuurlijk een impact voor eeuwen. “Ja vele generaties na ons zullen moeten leven met dat wat we bij Nijmegen met elkaar hebben gedaan. Daar was iedereen zich ook zeker van bewust. Vaak heb ik gedacht aan de prachtige tekst van het lied ‘De Steen’ van Bram Vermeulen. Hoe symbolisch voor de ontwikkelingen bij Nijmegen en Lent.

Naast het landschappelijke resultaat geeft het ook een goed gevoel dat we met elkaar Nederland, en in het bijzonder Nijmegen en het achterland veiliger hebben gemaakt. De flessenhals die de scherpe bocht in de Waal bij Nijmegen was zorgde in 1993 en 1995 voor een bijna ramp met catastrofale gevolgen. De grotere capaciteit voor waterafvoer heeft ervoor gezorgd dat we daarvoor met elkaar veel minder bang hoeven te zijn” zegt Niko trots. 

Een steen verlegd

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Om het scheepvaartverkeer tijdig te informeren over mogelijke dwarsstromen heeft HIG Traffic Systems een tweetal LED-displays geplaatst. De draagconstructie van de displays zijn aangebracht op de uiteinden van twee kribben. De displays voldoen aan de EN-Norm 12966 en het Corporate Kader voor DRIP’s langs vaarwegen van Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft HIG een vijftal scheepvaartseinen op mast toegevoegd die mede zorgdragen voor een veilige geleiding van het scheepvaartverkeer op de Waal. Deze seinen zijn gekoppeld aan de waterhoogte-informatie van Rijkswaterstaat. Als de waterhoogte een bepaalde drempelwaarde bereikt worden de seinen ingeschakeld. Met het engineeren, leveren en plaatsen van projectspecifieke dynamische informatiepanelen en verlichting heeft HIG Traffic Systems de laatste jaren een specialisme aan haar portfolio toegevoegd. 

Terug naar het overzicht
{$headers}