Kees Oskam: “Experimenteren tot kunst verheven”

“Weet je waar ik heel blij van kan worden? Robuuste kritiek. Soms is het ingewikkeld verwoord en vol met emotie, maar daarachter zit altijd een positieve intentie. Emotie van mensen toont betrokkenheid en daarmee kom je samen verder.”

Aan het woord is Kees Oskam, wethouder in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en binnen het College van B&W verantwoordelijk voor de beleidsportefeuille Grondzaken, Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte, Wonen, Vastgoed en Duurzaamheid. “Inderdaad een portefeuille met een prachtige samenhang, daar kun je echt iets mee”, zegt hij enthousiast. Oskam heeft een technische achtergrond. “Ja, ik ben een man uit het bedrijfsleven die in het openbaar bestuur terecht is gekomen. Na 16 jaar gemeenteraadslidmaatschap in de voormalige gemeente Reeuwijk werd hij, na een politieke pauze van enkele jaren, in 2012 gevraagd als wethouder voor zijn politieke partij (ChristenUnie). “Jarenlang heb ik mij bezig gehouden met bouwmanagement, gebiedsontwikkeling en projectmanagement. Het is dan natuurlijk geweldig als je aan de overheidskant van de tafel aan de slag kan met een portefeuille die daar zoveel raakvlakken mee heeft”.

Aan de muur in zijn kantoor hangt een grote luchtfoto van het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. “Ik ga graag met mensen in gesprek, zoek de dialoog en wil vooral praktisch werken. Het bestuurlijke klimaat in onze gemeente maakt het ook mogelijk om op die manier te werken. De gemeenteraad heeft een aantal jaren raadsbreed een motie aangenomen waarin ‘Experimenteren moet je leren’ tot kunst is verheven. Ons college werd door de raad uitgedaagd om op die wijze het verschil te maken en bij mij was dat niet tegen dovemans oren gezegd. Als je op die manier kan besturen kom je vooruit!” zegt hij lachend.

“In onze gemeente werken we van buiten naar binnen. Onze inwoners, bedrijven, vereniging en maatschappelijke instellingen doen ertoe. We zeggen dat niet alleen, maar handelen ernaar - collegebreed. Ook mijn collega’s in het college geven daar voor hun portefeuille invulling aan en we spreken elkaar er op aan. Het is ons vertrekpunt. Met een lijvig en kostbaar onderzoeksrapport kun je niet alles afvangen en ‘beren onderweg’ wil ik niet op voorhand al tegenkomen.”

Maar besturen is toch keuzes maken? “Natuurlijk moet je keuzes maken, maar samen kom je er altijd uit. Zeker als je bereid bent om je argumenten te delen en je kwetsbaar op durft te stellen. Draagvlak creëren is waar het om gaat, en daarbij moet je vooral gebruik maken van de denkkracht die in de samenleving ziet. Het Verkeerscirculatieplan voor de kern Reeuwijk-Brug stond bij ons op 1 A4’tje. We hebben geluisterd, informatie opgehaald, kennis uitgewisseld en dat hebben we opgetekend.” Door wie laat u zich inspireren in die werkwijze vragen we wethouder Kees Oskam. “Door de voormalige Amsterdamse wethouder Jan Schaeffer, die letterlijk zei toen het over woningbouw in zijn stad ging: ‘In gelul kun je niet wonen.’ Want echt, zo is het!”

Kun u dat terugbrengen naar een voorbeeld? “Bij het opstellen van het Programma voor de Leefomgeving hebben we met ruim 800 mensen uit onze gemeente gesproken. ‘Wethouder, doe er wat aan!’: dat hoorde ik steeds weer als het om groot en zwaar transport in delen van onze gemeente ging. Natuurlijk moet je dan belangen afwegen en in kaart brengen hoe je tot draagvlak komt. Uiteindelijk hebben we voor het plassengebied maatregelen voorgesteld die het gebruik van onze kwetsbare wegen door zwaar vrachtverkeer moeten ontmoedigen. Je zou denken dat je daarmee ook onze lokale ondernemers treft, maar niets is minder waar. Zij zijn er blij mee omdat er een gelijk speelveld ontstaat. Aannemers van buiten ons gebied die met extreem groot en zwaar materiaal tot een andere kostprijs komen worden ontmoedigd en de concurrentiepositie van bedrijven in ons eigen gebied wordt verbeterd. Wij hebben hier een ondernemer met een kleine betonmixer die probleemloos gebruik kan maken van de kwetsbare wegen. Hij was hartstikke blij!”

Beweegbare breedtebeperking

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk is inmiddels akkoord gegaan met een pakket aan maatregelen om het zware verkeer in het plassengebied terug te brengen. Onderdeel daarvan vormt de Beweegbare Fysieke Breedtebeperking die op een viertal locaties wordt aangebracht. HIG Traffic Systems heeft inmiddels de opdracht tot realisatie ontvangen. Projectleider Dolf Roodenburg legt uit: “Na verkeersonderzoek hebben we kunnen concluderen dat er ook heel veel niet-gebiedseigen vrachtverkeer over onze C-wegen rijdt. De BFB’s moeten ervoor zorgen dat we dit gaan terugbrengen. Uiteindelijk willen we goede en beschikbare infrastructuur voor onze eigen inwoners en de verkeersbewegingen die noodzakelijk zijn voor de lokale economie. Natuurlijk faciliteren we het bedrijfsleven en de agrariërs die in het gebied gevestigd zijn.” De breedtebeperkingen zorgen voor het handhaven van een standaard wegbreedte, waardoor het straks niet meer vanzelfsprekend is om het gebied in te rijden. Uitsluitend met een betaald, voertuig gebonden toegangsticket kun je het gebied inrijden. Het gewicht van het voertuig wordt gecheckt bij de RDW. Daardoor krijgen voertuigen die het maximale toelaatbare voertuiggewicht overschrijden geen toegang. Bijzonder is dat we het systeem als gemeente vooral samen met de inwoners hebben ontwikkeld. Burgerparticipatie op z’n best! HIG heeft ons vanaf het begin ondersteund om de technologie te bieden die aansloot op de ideeën van inwoners en gemeente.”

“Wij benutten technische mogelijkheden en staan open voor nieuwe technieken. We zijn koploper als het om dergelijke maatregelen gaat en juist dát past bij ons”, besluit wethouder Oskam.

Terug naar het overzicht
{$headers}