Metamorfose van de A15

43 Kilometer weg. Ruim 200 portalen. 3500 lichtmasten. 500 km kabel. 100 onderverdeelstations. Hans Nuhn praat met trots over de klus die op de A15 is geklaard. De afgelopen vijf jaar werkte hij met een team gemotiveerde collega’s aan de metamorfose van de A15. “Een enorme opgave want we moesten geruisloos komen tot een verbreding van drie naar zes rijbanen. Met de hoge verkeersintensiteit op de A15 was de opgave om de doorstroming optimaal te houden en de veiligheid van het verkeer maximaal te borgen”.

Hans Nuhn werkt als projectmanager bij Croonwolter&dros. Vanuit de ICT maakte hij 15 jaar geleden de overstap naar destijds Croon Elektrotechniek (sinds april 2016 Croonwolter&dros). “Eerst heb ik 6 jaar utiliteitsprojecten gedaan, daarna 4 jaar in de industrie en nu alweer 5 jaar in de infra. Ik moet je eerlijk zeggen dat de infra mij wel heeft gegrepen. De schaalgrootte, complexiteit maar vooral de communicatie over en weer met de overheid als opdrachtgever vind ik zeer boeiend. Dat heeft voor mij echt heel veel toegevoegd de afgelopen periode”. 

Actieve inbreng

In de realisatiefase was Croonwolter&dros de verantwoordelijke partij voor de technische installaties op het tracé. “De Botlekbrug, de Botlektunnel, de Thomassentunnel en de rijksweg maakten onderdeel uit van onze scope. Gedurende de realisatieperiode hebben we een upgrade uitgevoerd aan de systemen. Diverse systemen van de Botlek- en Thomassentunnel zijn aangepakt en hebben we deels vervangen. Nu de realisatiefase is afgerond zijn we voor een periode van 20 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud, zowel preventief als correctief”. 

Wordt er gedurende die periode uitsluitend onderhoud uitgevoerd of worden installaties ook aangepast op basis van nieuwe technische ontwikkelingen? “In eerste instantie staan wij aan de lat om de installaties op niveau te houden” zegt Hans. “Natuurlijk verwacht Rijkswaterstaat van ons een actieve inbreng bij het uitwerken van verbetervoorstellen. Daarnaast zullen installaties op basis van kerngetallen over de technische levensduur vallen, hiervoor zal Croonwolter&dros heavy maintenance moeten uitvoeren zodat deze installaties weer voldoen aan de gestelde eisen.

Terug naar het overzicht
{$headers}