Kentekenherkenning voor een week?

ANPR huren om openstaande aanslagen terug te dringen. Kentekenherkenning voor een dag, week of langer en zonder de investering.  

‘Zien en gezien worden’ is het motto bij de diverse instanties welke de belastingen innen voor de gemeentes in Nederland. Het gebruik van ANPR door de Belastingsamenwerking geeft een preventieve werking. Immers kan bij een langdurig openstaand saldo beslag gelegd worden op de inboedel, woning, bedrijfspand maar ook op de auto. De geliefde auto welke vrijheid verschaft en gebruikt wordt als vervoersmiddel naar het werk, in veel gevallen onmisbaar. 

In 2004 bracht HIG Traffic Systems ANPR vanuit de UK naar Nederland. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel automatische kentekenherkenning. Een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen worden vastgelegd en langs geautomatiseerde weg worden vergeleken met kentekens van voertuigen die op naam staan van personen welke gezocht worden.

ANPR in organisaties

Politie

Dat is makkelijk gezegd, maar in 2004 waren wij nog lang niet zover. Een hoop techniek, mooie camera’s maar wie heeft er interesse in deze apparatuur? Gaandeweg kwam HIG er achter dat het scannen van kentekens vooral interessant is voor de Politie maar in sommige gevallen ook voor o.a. Gemeenten voor het herkennen en vastleggen van sluipverkeer of voor het bewaken van bedrijfsterreinen. Waar ANPR in 2004 nieuw en spannend was, is het nu niet meer weg te denken bij de Politie. Het stelt de Politie in staat aan de hand van kentekens snel en efficiënt voertuigen en personen waar te nemen die zij zoekt ter uitvoering van de politietaak.

Belastingdienst

De laatste jaren ziet men de tendens dat ook de Belastingdienst de ANPR database vult met gezochte kentekens van eigenaren met een openstaande belastingschuld. Deze database wordt toegevoegd aan het ANPR systeem bij een grote Politiecontrole en zodoende worden ook de voertuigen er uitgehaald welke interessant zijn voor de Belastingdienst.

Gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.  Deze worden betaald door de inwoners van een gemeente en worden geïnd door de Belasting Samenwerking. Een instantie welke verantwoordelijk is voor het innen van deze belastingen voor meerdere gemeentes in een gebied. 

Terug naar het overzicht
{$headers}