Een veilige oversteek op de Raadhuisweg

In januari van dit jaar werd de Reeuwijkse Randweg officieel opengesteld. De nieuwe weg ontlast het dorp Reeuwijk-Brug waardoor een enorme impuls werd gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Tot die tijd telde de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug, als gebiedsontsluitingsweg, 17.000 voertuigen per etmaal. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk nam het besluit deze Raadhuisweg af te waarderen en om te vormen tot een erftoegangsweg met een 30 km/uur-zone. HIG Traffic Systems werd gevraagd een oplossing aan te bieden voor een veilige oversteek van deze weg. “In het voormalige gemeentehuis van Reeuwijk was inmiddels een zorginstelling gevestigd. Veilig oversteken was een belangrijke voorwaarde. Wij hebben HIG gevraagd met een voorstel te komen om de oversteek een hogere attentiewaarde te geven” aldus Dolf Roodenburg, Senior Adviseur Verkeer en Vervoer van de Gemeente Bodegrave-Reeuwijk.  In het wegdek werd LED-verlichting aangebracht die op basis van detectie wordt aangestuurd. Uitsluitend als er zich een voetganger aandient gaat de LED verlichting in werking en heeft de oversteek een hoge attentiewaarde voor aankomend autoverkeer. “Omdat de zone Raadhuisweg/Breevaart ook een scheidslijn vormt tussen de oostelijke en westelijke kant van het dorp draagt de veilige oversteek bij aan de oversteekveiligheid voor alle inwoners van het dorp. Inmiddels hebben we positieve reacties gekregen van weggebruikers en inwoners”. Volgens Dolf Roodenburg heeft de technische oplossing van HIG bestuurlijk het besef gegeven dat je bij vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer niet altijd hoeft te denken in civieltechnische oplossingen. “Met techniek kun je tegenwoordig ook een impuls geven aan veiligheid en doorstroming, dat heeft ons project op de Raadhuisweg wel duidelijk gemaakt!”. 

Terug naar het overzicht
{$headers}