Gaasperdammertunnel, Hollandtunnel en Maasdeltatunnel voorzien van nieuwe SOS systemen van HIG Traffic Systems!

Incidenten in tunnels hebben een grote impact op de doorstroming en op de veiligheid voor weggebruikers in tunnels en het omliggende wegennet. Branden als gevolg van ongevallen hebben enorme impact (denk aan de Gotthard en de Mont-Blanc tunnels). De lessen uit deze rampen hebben geleid tot vergaande verbeteringen aan passieve (nalichtende vluchtweg aanduiding, gebruik brandwerende materialen) en actieve (noodverlichting, rookdetectie, overdruksystemen en verkeersmonitoring) veiligheidssystemen in tunnels. Om te zorgen dat alle tunnels aan dezelfde normen voldoen heeft Rijkswaterstaat samen met overheden, marktpartijen en hulpdiensten een Landelijke Tunnelstandaard ontwikkeld die precies voorschrijft waar een tunnel aan moet voldoen.

Door de toename van een hoeveelheid techniek en monitoringssystemen in de tunnels is er steeds meer aandacht vanuit de verkeerscentrale(s) nodig om te controleren of alarmmeldingen uit deze systemen ook daadwerkelijk moeten worden opgevolgd. Met name het SOS systeem – een systeem dat waarschuwt bij spookrijders en langzaam rijdend verkeer in de tunnel – bleek een bron van veel “foutieve positieve” meldingen.

Bij de aanbesteding van aannemerscombinatie IXAS voor de A9 Gaasperdammertunnel, onderdeel van de  weguitbreiding Schiphol – Amsterdam –Almere is vanwege die reden extra aandacht gegaan naar een veel “zuiverder” resultaat van alarmmeldingen voor spookrijders en snelheidsonderschrijdingen. Er zijn expliciete eisen gesteld aan het maximum aantal foutpositieve en foutnegatieve alarmmeldingen ten opzichte van de werkelijkheid.

HIG Traffic Systems heeft in opdracht van IXAS op een succesvolle wijze een SOS systeem ontworpen, gebouwd en in de Gaasperdammertunnel in dienst genomen dat beantwoordt aan de nieuwe hogere eisen die Rijkswaterstaat stelt aan SOS-systemen. Het SOS-systeem in dit object is opgebouwd op een manier waarbij ieder individueel meetpunt geconfigureerd kan worden om op deze wijze rekening te kunnen houden met specifiek weggedrag. Deze functionaliteiten blijken van meerwaarde, omdat de Gaasperdammertunnel een van de weinige tunnels in Nederland is, waar ook sprake is van een toe- en afrit in de tunnel. De Gaasperdammertunnel bestaat uit vijf tunnelbuizen die met een lengte van ruim 3 km en breedte van 60 meter de langste en breedste landtunnel van dit moment is. Het SOS-systeem heeft ruim 2200 detectielussen en is de grootste qua omvang in Nederland!

Momenteel werken we samen met aannemerscombinatie BAAK aan de Blankenburgverbinding; een nieuwe snelweg die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 in Rozenburg. Onderdeel van deze nieuwe weg zijn de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel. Ze vormen samen een unieke combinatie van een landtunnel en een tunnel onder het water door. Voor deze tunnels zijn de engineering en de voorbereidende werkzaamheden voor het leveren van het nieuwe SOS-systeem momenteel in volle gang. Bijzonder is dat de detectie van de SOS-systemen van beide tunnels aaneengesloten doorlopen, waarbij de Maasdeltatunnel en de Hollandtunnel worden voorzien van eigen (redundante) SOS-systemen.

HIG Traffic Systems werkt samen met IXAS en BAAK vanaf het ontwerpproces tot aan de realisatie en instandhouding van de systemen in de Gaasperdammertunnel en Blankenburgverbinding en daar zijn we samen met onze opdrachtgevers trots op!

Terug naar het overzicht
{$headers}