Real-time verkeersmonitoring voor project “Ombouw Julianaplein” door HIG Traffic Systems

Om de doorstroming op het Julianaplein in Groningen te verbeteren wordt het Julianaplein op dit moment omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising. Om ervoor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens alle ombouwwerkzaamheden wordt een tijdelijk Julianaplein aangelegd.

In opdracht van het NDW en Groningen Bereikbaar, een samenwerkingsverband van gemeente Groningen, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en ProRail,  heeft HIG Traffic Systems een real-time verkeersmonitoringsnetwerk gerealiseerd voor het meten van de verkeersstromen en parkeerterreinen tijdens deze Operatie Julianaplein.

Na een periode van intensieve voorbereidende werkzaamheden zoals het schouwen op locaties, het assembleren en configureren van meetsystemen, het in orde maken van de benodigde vergunningen en verkeersmaatregelen, etc. hebben we conform planning meer dan 50 real-time meetpunten gerealiseerd.

In verband met de ombouwwerkzaamheden van het Julianaplein was de planning voor dit project kritisch. Door nauw samen te werken met het NDW, Groningen Bereikbaar en de overige stakeholders heeft het team van HIG ervoor gezorgd dat alle telpunten tijdig zijn gerealiseerd voor de start van de ombouwwerkzaamheden. HIG regelt het!

Terug naar het overzicht
{$headers}