Aanpassingen DVM systemen Groot Onderhoud A4 en A9 door HIG Traffic Systems

In samenwerking met Boskalis en Rijkswaterstaat heeft HIG Traffic Systems de DVM (Dynamisch Verkeers Management) systemen op de A4 en de A9 aangepast in verband met groot onderhoud aan de weg. Al het verkeer dat normaal gesproken over twee rijbanen in twee richtingen rijdt, moest vanwege de groot onderhoud werkzaamheden tijdelijk over één rijbaan met twee rijrichtingen komen te rijden. De aanpassingen aan de DVM systemen zorgen ervoor dat de DVM systemen ook gedurende de tijdelijke verkeerssituaties in werking blijven ten behoeve van een veilige afwikkeling van het verkeer.

Het proces is gestart met het inventariseren van de wensen en eisen van de verkeerscentrale van RWS en het ontwerpen van verschillende variantmodellen van de tijdelijke situaties. Vanuit daar is een keuze voor de definitieve opzet gemaakt en die is in de praktijk doorgevoerd. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit de noodzakelijke databasewissels van de DVM systemen, het aanpassen, afhoezen en verhangen van de signaalgevers naar de tijdelijke situaties (contraflow), het realiseren van tijdelijke detectiesystemen en tot slot de tijdelijke situatie weer terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Om het werk succesvol te kunnen uitvoeren heeft veel afstemming en coördinatie met diverse systeemleveranciers, RWS en Boskalis plaatsgevonden. De voorbereidingen hebben vanwege de complexiteit meer dan een half jaar in beslag genomen. De werkzaamheden op de A4 zijn succesvol afgerond en op dit moment zijn de werkzaamheden op de A9 in uitvoering.

Terug naar het overzicht
{$headers}