Pilotproject HIG & Rijkswaterstaat: Hoogtedetectie “Hotspot” A16 Drechttunnel

Incidenten met vrachtwagens hebben in de meeste gevallen een grote impact op de doorstroming. Met name de weggebruikers, overheidsinstanties en hulpdiensten ondervinden hier dan ook de negatieve gevolgen van. Vanwege die reden heeft Rijkswaterstaat de markt uitgedaagd en een aanbesteding uitgebracht voor het bedenken van een oplossing voor dit specifieke vraagstuk.

HIG Traffic Systems heeft ingeschreven op de aanbesteding en de aanbesteding gewonnen. In samenwerking met Rijkswaterstaat is een nieuw concept hoogtedetectiesysteem ontworpen en inmiddels ook gerealiseerd op de rijksweg A16 rechts (HRR) tussen knooppunt Ridderster en de Drechttunnel.

Vooropgesteld moeten vrachtwagens zich houden aan de Europese wetgeving waarin staat dat deze niet hoger dan 4 meter mogen zijn.

De doelstelling van het systeem is het terugdringen van het aantal incidenten met vrachtwagens met als oorzaak een te hoog voertuig voor een tunnel.  Rijkswaterstaat wil dit doel behalen door het beter en effectiever informeren van bestuurders van vrachtwagens wanneer is gedetecteerd dat deze het toegestane hoogteprofiel overschrijden.

Bovengenoemd doel realiseren we door voor de tunnel de te hoge voertuigen te detecteren, te informeren over de hoogteoverschrijding en te adviseren de eerstvolgende afrit te nemen. HIG heeft voor deze toepassing een geavanceerd lasersysteem toegepast waarmee wordt bepaald of een voertuig boven een ingestelde hoogtewaarde komt en op welke rijstrook het voertuig zich bevindt. Op basis van die informatie wordt een full matrix signaalgever aangestuurd die de bestuurder van het te hoge voertuig informeert over de hoogteoverschrijding en het advies geeft de volgende afslag te nemen. Het systeem is zodanig opgesteld dat het te hoge voertuig de afslag Zwijndrecht kan nemen en via een omleidingsroute terug kan worden geleid. Het systeem houdt ook bij of het te hoge voertuig de afslag ook daadwerkelijk heeft genomen.

Naast de installatie buiten in het veld is er ook een beheerdersapplicatie ontworpen voor de verkeerscentrale zodat kan worden vastgesteld welk voertuig te hoog was, wat de reden was dat het voertuig te hoog was en of het voertuig de afrit heeft genomen. Hierdoor kan een Weginspecteur van Rijkswaterstaat effectief en doelgericht actie ondernemen om het bewuste voertuig (die het advies om de afrit te nemen niet heeft opgevolgd) uit het verkeer te halen en daarmee zo snel mogelijk de ontstane stremming opheffen.

Terug naar het overzicht
{$headers}