Op stap met onze monteurs – preventief onderhoud File Meld Systemen A58, A59 en A17

Het is weer tijd voor de jaarlijkse onderhoudsronde aan de File Meld Systemen (FMS) op de A58, de A59 en de A17. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden op de 18 verschillende locaties langs de wegen worden de buitenkasten geïnspecteerd op beschadigingen en wordt het hele systeem van a tot z doorgemeten. Denk hierbij aan het meten van de voedingen, de verschillende onderdelen van het FMS systeem, de communicatiemodules en ook de detectielussen worden volledig in kaart gebracht. Onderdeel van de werkzaamheden is het registreren van alle gemeten waarden en deze vermelden in de onderhoudsrapportage zodat wij en ook onze opdrachtgever een goed beeld krijgen bij de staat van het systeem. De systemen zijn weer goedgekeurd tot volgend jaar.

Terug naar het overzicht
{$headers}