HIG werkt aan fietsenstallingen 2.0!

De toenemende vraag naar stallingscapaciteit voor fietsen in met name de grote steden heeft ervoor gezorgd dat ProRail, maar ook lokale overheden, fors inzetten op het realiseren van nieuwe stallingslocaties. HIG Traffic Systems voegt binnen deze nieuwe stallingen het unieke HBF 2.0 systeem toe waarmee, door middelen van draadloze sensoren in de fietsenrekken de bezetting van de fietsparkeergarage kan worden gemeten. Dit vormt de basis voor het verstrekken van informatie aan de doelgroep die de fiets wil stallen. Via informatiedisplays worden deze gebruikers geattendeerd op het aantal volle en vrije plaatsen in een stalling. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van voorzieningen voor fietsgebruikers en daarmee het stimuleren van het fietsgebruik.

Belangrijk bijkomend voordeel van het HBF 2.0 systeem is dat zogenaamde ‘weesfietsen’ kunnen worden gesignaleerd die vervolgens door de stallingsbeheerders kunnen worden verwijderd. Vanzelfsprekend heeft dit een positieve invloed op de effectieve stallingscapaciteit.

Inmiddels heeft HIG Traffic Systems fietsenstallingen gerealiseerd in Amersfoort, Deventer, Den Haag, Zutphen en Delft en inmiddels voert HIG installatiewerkzaamheden uit in de indrukwekkende fietsenstalling bij het Centraal Station in Utrecht. Deze stalling is nu al de grootste stalling van Nederland en zal, na de gereedkomen van de volgende fase, met 12.500 fietsen de grootste van de wereld zijn.

Binnenkort wordt gestart met de installatie van systemen in de fietsenstallingen in Leeuwarden en Maastricht. Samen met HIG Building Solutions realiseren wij daarnaast de complete E&W installatie van de Fietsparkeergarage Vijfhoek aan de Zuidas in Amsterdam.  Het unieke HBF 2.0 systeem zal ook hiervan deel uitmaken, zodat ook hier kan worden toegewerkt naar een uiterst efficiënte inzet van de stallingscapaciteit.

Een innovatieve bijdrage leveren aan de fietsinfrastructuur van Nederland is één van de speerpunten van HIG Traffic Systems. Naast producten en systemen om te komen tot een efficiënt gebruik van stallingen beschikken wij over een uitgebreide portfolio met systemen t.b.v. fietsdata-inwinning en het realiseren van fietsveiligheid.

 

Terug naar het overzicht