Klantinterview BOA

De Brede School Zeeheldenbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark, is na een ingrijpende verbouwing omgetoverd tot een echte brede school met alle bijbehorende faciliteiten. Met deze verbouwing is het meervoudige gebruik van ruimten mogelijk gemaakt. HIG verzorgde in opdracht van Stadsdeel Westerpark alle elektrotechnische werkzaamheden.

“Bij de start van het project hebben we direct de toegevoegde waarde van HIG ervaren. Al bij het uitwerken van de werktekeningen, kwam HIG met ideeën om kosten te besparen en duurzaamheid te verbeteren. Zo werd bijvoorbeeld het advies gegeven om de armaturen anders te plaatsen. Hiermee is het rendement van de verlichting verbeterd. Op advies van HIG hebben we op een aantal plaatsen ook gekozen voor andere armaturen. Deze armaturen zijn volledig hufterproof.

Kenmerkend voor HIG is dat ook de monteurs tijdens hun dagelijkse werkzaamheden oplettend blijven en op tijd problemen signaleren. Dat gaf mij als projectleider een zeker gevoel en zorgde ook dat we nog ruimte in de planning hadden om knelpunten te onderzoeken en de juiste oplossing te vinden.

Ook toen de planning om allerlei redenen een aantal maanden uitliep, bleek HIG een betrouwbare partner. HIG verzekerde mij keer op keer geen vertragende factor te zullen zijn. Die belofte hebben ze volledig waar gemaakt en alle werkzaamheden zijn op de geplande datum opgeleverd. Op verzoek van de gebruikers zijn

er enkele veranderingen in de plannen aangebracht. En die veranderingen betekenden ook vaak andere eisen aan de inrichting van het schoolgebouw. Geen probleem voor HIG. Ze bleven meedenken en kwamen bijvoorbeeld met het voorstel de alarminstallatie aan te passen. Toekomstige wijzigingen in het gebruik van de brede school kunnen nu gemakkelijk worden doorgevoerd en zo konden we nog beter inspelen op de nieuwe eisen van de gebruikers.

We waren erg gelukkig dat HIG, in de openbare aan­ besteding, de klus voor de laagste prijs kon aanbieden. Want eerdere samenwerking met HIG bij de nieuwbouw van openbare basisscholen Universum en Twiske in Stadsdeel Amsterdam Noord, was zeer prettig verlopen."

Meijne concludeert ook bij een volgend project graag weer met HIG te willen samenwerken. “HIG bood de beste prijs en het personeel van HIG is vakkundig, praktisch en creatief.“

Nico Meijne, Projectleider BOA

Terug naar het overzicht