CO2 reductiedoelstelling resultaten t/m 2016

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil HIG verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen.

De ambitie is om in 2016 uit te komen op respectievelijk 779 en 196 ton CO2 voor scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (indirecte uitstoot), waardoor de Ton CO2 / FTE verhouding uit zou komen op 7,3.                                                            

Over heel 2016 is het ons deels gelukt deze doelstellingen te realiseren, zie onderstaande grafiek:

 

 

 

De oorzaak voor de stijging van de uitstoot in  scope 2 is een defect aircosysteem geweest, waardoor al het koelmiddel is verdampt. Met als resultaat 40 ton extra CO2 uitstoot op jaarbasis.

Voor een gedetailleerd verslag verwijzen we u naar het verslag elders op onze website: https://hig.nl/ons-verhaal/co2-prestatieladder

Terug naar het overzicht