Startsein voor proef met energie uit bermplanten in Provincie Utrecht

De provinciale weg N401 bij Kockengen heeft een primeur. Een extra verkeersmeetpunt van HIG Traffic Systems langs deze weg gaat een jaar lang proefdraaien op energie die wordt opgewekt uit bermplanten. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof gaf op 24 mei het startschot voor de proef met deze innovatieve techniek om groene stroom op te wekken. Het is voor het eerst dat plantenenergie wordt gebruikt voor een verkeersmeetsysteem.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof gaf met zichtbaar plezier het startsein voor de pilot: “Provincie Utrecht geeft graag ruimte aan innovatieve ontwikkelingen. Deze proef sluit aan bij de ambitie van de provincie op gebied van duurzaamheid en aan de samenwerking met de markt waarnaar we streven. In dat kader is een berm langs de provinciale weg N401 beschikbaar gesteld. Uit de proef moet blijken of de energie uit bermplanten een alternatief kan zijn voor de zonnepanelen waar de meetpunten nu op draaien.”

Provincie Utrecht werkt samen met HIG Traffic Systems, de leverancier van de meetpunten, om de pilot te realiseren. HIG ontwikkelde samen met Plant-e uit Wageningen een proefmeetsysteem voor de pilot. Dit jonge bedrijf bedacht de technologie om elektriciteit te winnen uit levende planten. Deze techniek is gebaseerd op natuurlijke processen en wordt door Plant-e op kleine en grotere schaal toegepast in energieleverende plantenbakken en in de volle grond. In een animatie op YouTube legt Plant-e uit hoe dat gebeurt.

De provincie Utrecht heeft ruim 350 kilometer aan provinciale wegen. In de bermen langs die wgen staan in totaal 150 meetpunten van HIG Traffic Systems. Deze geven voortdurend  informatie over het aantal auto’s, de diversiteit aan voertuigen en de snelheden. De gegevens laten zien hoe de wegen gebruikt worden en welke maatregelen of aanpassingen nu of in de toekomst nodig zijn voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Elk meetpunt is uitgerust met een zonnepaneel. Voor dit moment is dat de meest duurzame en meest betrouwbare oplossing om de meetpunten te voorzien van energie.Het extra meetpunt langs de provinciale weg N401 draait niet mee in het netwerk van meetpunten dat de provincie al heeft. Het meetpunt registreert verkeersgegevens zoals aantallen voertuigen en gemiddelde snelheden. Na het jaar proefdraaien volgteen evaluatie van de pilot op duurzaamheid, veiligheid, betrouwbaarheid en toepasbaarheid. Bij voldoende resultaat volgt nader onderzoek naar een mogelijke verdere verduurzaming van de provinciale meetpunten.

Met het inzetten van nieuwe technologieën om tot opwekking van energie te komen levert HIG Traffic Systems een bijdrage aan de noodzaak tot verduurzaming, de ambities van overheden en de ambities van onze eigen organisatie.

Een korte beeldimpressie van het startsein van de proef 

Terug naar het overzicht
{$headers}