Reconstructie A16-N3: We zijn van start!

Om de doorstroming en veiligheid op de A16/N3 te verbeteren voert HIG Traffic Systems samen met Boskalis het project “Reconstructie Aansluiting A16-N3” bij Dordrecht uit.

In het kort omvat het project het aanleggen van een kwart-klaverblad op het knooppunt A16-N3, het verleggen van afrit 20 ’s Gravendeel welke aansluit op de Rijksstraatweg en het realiseren van een nieuwe parallelbaan tussen de aansluiting van de A16 op de N3 en de Moerdijkbrug.

Binnen het project is HIG Traffic Systems verantwoordelijk voor de verkeerstechnische installaties. Hieronder vallen alle werkzaamheden ten aanzien van het ontwerp en de realisatie van de verkeersregelinstallaties, het complete DVM (Dynamisch VerkeersManagement)-systeem en de openbare verlichting.

Op het moment is het ontwerpproces in volle gang. Vanuit de partnerrol werken we op de projectlocatie nauw samen met Boskalis om te komen tot een integraal ontwerp, rekening houdend met de verschillende disciplines binnen het project. Alle raakvlakken binnen het project worden uitgelicht en het ontwerp wordt hierop afgestemd.

Om direct vanaf het begin van het project een betere doorstroming ter plaatse van de aansluiting te realiseren hebben we vooruitlopend de verkeersregelinstallatie ter hoogte van afrit 20 ’s Gravendeel met de N3 (vanaf Rotterdam gezien) aangepast. De afrit heeft een extra opstelstrook gekregen voor de rechtsaf richting waarbij we het huidige VRI-portaal hebben verplaatst, de verkeersregeling hebben aangepast en een nieuw detectieveld hebben ingericht.

In Q1 van 2019 gaan de werkzaamheden aan de verkeerstechnische installaties verder. We gaan een nieuwe verkeersregelinstallatie realiseren ten behoeve van de omlegging van afrit 20 en de huidige VRI’s worden aangepast naar i (intelligente)-VRI’s. Daarnaast wordt de nieuwe openbare verlichting geplaatst zodat in de toekomstige situatie de weg verlicht wordt met duurzame LED-verlichting. Ook wordt het DVM-systeem op de bestaande hoofdrijbaan aangepast ten behoeve van de aansluiting op de toekomstige parallelbaan. Ter plaatse van deze parallelbaan komt het compleet nieuw DVM-systeem te staan.

In de zomer van 2020 worden de laatste werkzaamheden afgerond waarna de parallelbaan wordt opengesteld voor verkeer.

Terug naar het overzicht
{$headers}