Oplossing voor kwetsbare wegen Reeuwijkse Plassengebied

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt al jaren gesproken over mogelijke oplossingen voor de kwetsbare C-wegen (wegen met een breedte- en gewichtsbeperking) in het Reeuwijkse Plassengebied en de problemen die het brede en zware (bouw)verkeer veroorzaakt. Om de problemen aan te pakken is gesproken over het plaatsen van fysieke maatregelen om ongewenst en oneigenlijk gebruik van wegen in het buitengebied door zwaar en breed verkeer te beperken.

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Dolf Roodenburg (projectleider/verkeerskundige) gevraagd om samen met het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied een proefproject uit te voeren met Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen (BFB) op de toegangswegen naar het Plassengebied. Dit is een systeem wat nog nergens anders in Nederland is geplaatst.

Over de introductie van dit innovatieve systeem, de locaties en de uitwerking van deze BFB’s voor de gebruikers van het gebied heeft de gemeente de inwoners tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst op 22 mei 2017 geïnformeerd. Inwoners hadden hier de mogelijkheid tot het stellen van vragen en zij kregen uitleg over de werking van het systeem. HIG Traffic Systems heeft het systeem voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ontwikkeld. Doelstelling is dat de BFB’s in het Reeuwijkse Plassengebied nog dit jaar in gebruik worden gesteld.

Met het terugdringen van ongewenst en oneigenlijk vrachtverkeer op het kwetsbare wegennet in buitengebieden van (veelal) plattelandsgemeenten levert HIG Traffic Systems een bijdrage aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en kan worden gekomen tot een reductie van onderhoudskosten aan C-wegen.

https://youtu.be/KgiEkRFeLog

Voor meer informatie:Mark Hofman, 06-20365003

Terug naar het overzicht
{$headers}