N31 Traverse Harlingen

Bij Harlingen is de N31 verlegd en verdiept aangebracht waarbij twee onderdoorgangen en een aquaduct zijn gerealiseerd in het kader van het verbeteren van de doorstroming. Het project had een doorlooptijd van twee jaar en in december 2018 heeft HIG Traffic Systems de openbare verlichtingsinstallatie langs de op- en afritten en het onderliggend- en hoofdwegennet succesvol opgeleverd. HIG Traffic Systems was verantwoordelijk voor het deels ontwerpen, leveren en installeren van de openbare verlichtingsinstallatie bestaande uit in totaal honderdzestig lichtmasten en drie OV-verdeelkasten en kabels. Naast alle lichtmasten zijn ook beide viaducten en het aquaduct voorzien van verlichtingsinstallaties.

In opvolging van de opdracht voor de openbare verlichtingsinstallatie heeft HIG Traffic Systems in de verdiepte ligging tevens een vluchtwegconcept gerealiseerd waarmee in geval van calamiteiten de weggebruikers met behulp van meer dan tweehonderd vluchtwegaanduidingsborden worden geattendeerd op de dichtstbijzijnde veilige ruimte of de te volgen vluchtroute. Daarnaast heeft HIG Traffic Systems ook het complete systeem van calamiteitenschakelaars in de pompkelders en het complete sensorsysteem voor het registreren van de standen van de nooddeuren en vluchtluiken gerealiseerd.

Terug naar het overzicht
{$headers}