Meetpunten succesvol operationeel

Na een intensieve voorbereiding is er hard gewerkt om voortvarend de meer dan 200 stuks data inwinsystemen te realiseren op het hoofdwegen in de regio Gelderland en Overijssel. In opdracht van het National Databank Wegverkeersgegevens (NDW) gaan wij de komende contractjaren in deze regio (perceel A2) de levering van verkeersgegevens voor Rijkswaterstaat verzorgen.

We meten met deze inwinsystemen onder andere hoe druk het is op de weg, de voertuiglengtes en hoe hard er wordt gereden. De gegevens laten zien hoe de wegen gebruikt worden en welke maatregelen of aanpassingen nu of in de toekomst nodig zijn voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Bijzonder is te melden dat we twee soorten inwintechnieken toepassen binnen één perceel, t.w. bewezen lusdetectie en radardetectie. Net als voor onze classifier, de lusdetector is ook voor de radar van HIG al voor de aanbesteding een type test gedaan welke is vereist door het NDW. Binnen deze type test is er extra aandacht gegeven  aan het gecombineerd toepassen van verschillende inwinsystemen van zowel lusdetectie en radardetectie binnen een perceel.  Elk inwinsysteem is uitgerust met een zonnepaneel, een duurzame en betrouwbare oplossing om meetpunten te voorzien van energie!

In het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) van RWS dienen de zogenaamde areaalgegevens van een inwinsysteem per locatie te worden ingevoerd. Dit is het standaard, een soort 3D geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Welke ook de topografische basis is voor KernGis met zijn ondergrondse 2D gegevens. In de uitvraag was nog beperkt aangeven hoe deze exact gevuld dient te worden voor inwinsystemen die niet in eigendom zijn van RWS. Het vullen van Kerngis en DTB vergt de nodige kennis. Na overleg met de districten en het NDW  is hier de juiste invulling aangegeven.

Binnen de regio zijn de hoofdwegen kenmerkend met de hoge toegestane snelheden, veelal zonder vluchtstrook en verlichting. Er was  dan ook extra aandacht voor de te nemen veiligheid. Dit als het afstemmen tussen alle stakeholders, zowel uitvoerend en de diverse verantwoordelijke partijen aan de opdrachtgeverzijde voor de te nemen verkeersmaatregelen.

Om de hinder te beperken zijn zoveel mogelijk meetlocaties van een weg deel tijdens nachtelijk uren gecombineerd. Ook andere partijen vragen verkeersmaatregelen aan binnen het zelfde wegvak op een zelfde tijdstip, vaak met een hogere prioriteit. Bij de hierdoor ontstane conflictsituaties kwam het voor dat aanvragen werden geannuleerd en soms zelfs ook op het laatste moment. Door extra aandacht te geven aan de planning en een dosis flexibiliteit bij collega’s zijn waren binnen een aantal maanden een groot deel van de  inwinsystemen al operationeel, welke “ realtime” verkeersgegevens leveren aan het NDW.

 

Terug naar het overzicht
{$headers}