Inwinnen beladingsgraad vrachtverkeer

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam realiseerde HIG Traffic Systems een systeem voor het inwinnen van de beladingsgraad van vrachtverkeer op de N15. Het systeem, opgebouwd uit Weight in Motion (het wegen an rijdende voertuigen) en de unieke beladingsgraadscanner van HIG genereert informatie over de mate van overbelading van vrachtverkeer en signaleert daarbij trends in overbelading. Doelstelling van het Havenbedrijf is een verdere optimalisatie van de verkeersstroom en de efficiency van aan- en afvoer van containervervoer binnen het havengebied. Bijzonder is dat containers op voertuigen worden geteld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen volle en lege containers. De door HIG Traffic Systems verkregen data wordt geanalyseerd en omgezet in een rapportage die inzicht geeft in de categorieën vrachtauto’s die het vaaks een te hoge aslast laten zien en welke as dat is. De combinatie van gegevens van beide systemen in één afbeelding per voertuig geeft een goed beeld van het percentage containers dat leeg wordt vervoerd en de bezetting van containers op de vrachtauto’s.

Naast de ontwikkeling en engineering van het beladingsgraad-systeem werden de systeemcomponenten door HIG geplaatst en aangesloten. Vanaf de inbedrijfstelling is HIG verantwoordelijk voor de instandhouding en inwinning. 

Terug naar het overzicht
{$headers}