Circulariteit? Volop kansen voor het MKB!

We hebben een nieuw kabinet en ook zij hebben de weg gevonden naar een circulaire wereld. Het regeerakkoord geeft aan het “Rijksbrede Programma Circulaire Economie” van minister Kamp voort te zetten en de nog in ontwikkeling zijnde transitieagenda’s onder het “Grondstoffenakkoord” volledig te omarmen.

Concreet houdt dat ongeveer in dat in 2050 Nederland niet alleen afvalvrij is, maar dat we tegen die tijd ook geen nieuwe grondstoffen meer toepassen of verstoken, tenzij dit hernieuwbare, dus voornamelijk BioBased materialen betreft. In 2030 dienen alle leveranciers en opdrachtgevers hiermee ruim 50% onderweg te zijn. Dus wie nu een stoep, straat, verkeerslicht of snelweg aanlegt, die langer mee moet gaan dan 12 jaar, moet er rekening mee houden dat bij het ontmantelen niets meer verbrand of anderszins afgedankt mag worden en downcyclen is dan ook uit den boze.

Om hier vast aan te wennen dient de centrale overheid in 2020 minimaal 10% van al haar inkopen circulair verantwoord in de markt te zetten en gelukkig staat daar bij dat dit bij voorkeur innovatie gericht dient te gebeuren. Ook de koepels van gemeenten en waterschappen hebben zich uitgesproken voor circulair inkopen. Verschillende gemeenten, zoals Amersfoort, waar ik zelf een bijdrage mag leveren, maken daar al serieus werk van. Alle Amersfoortse GWW opdrachten zullen in snel toenemende mate circulair uitgevraagd worden. Heb je daar geen antwoord op als aannemer of leverancier, dan verdwijn je van de shortlist.

Dat klinkt bedreigend maar is voor veel (MKB) bedrijven juist een kans. Nu aanbestedingen een innovatief karakter krijgen, biedt dit actieve ondernemers de mogelijkheid zich te onderscheiden. Wendbare vakmanschap bedrijven, die in staat zijn hun ervaring en netwerk in te zetten om oplossingen te ontwikkelen die, verspilling voorkomen, materialen in de kringloop houden en liefst remontabel zijn, gaan hoge ogen gooien. En wanneer ze dit onderling met nieuwe verdienmodellen weten uit te werken, zijn ze helemaal spekkoper.

Ik zie coalities ontstaan van wakkere bedrijven en bevlogen vaklieden en experts, die zich sterk maken voor boeiende innovaties. En de eerste varianten van geheel nieuwe circulaire businessmodellen zien het (verkeers)licht. Hierbij wordt niet alleen aan techniek gesleuteld, maar ook de manieren van samenwerken en organiseren krijgen een nieuwe lading. De oude structuur van hoofdaannemers en uitwisselbare onderaannemers en leveranciers, maakt plaats voor organisatievormen waarin deelnemers als gelijkwaardige partners, kennis en verantwoordelijkheden delen en langjarige samenwerkingsverbanden aangaan.

Traffic Systems

Niet geheel toevallig dat ik dit mag verkondigen in deze HIG Dynamiek, aangezien HIG Traffic Systems een sprekend voorbeeld is van een innovatie gedreven onderneming, die in omvang misschien niet de grootste is, maar (misschien juist daardoor) wel in staat blijkt om vol in de Circulaire Economie te stappen en in alle opzichten haar circulaire steentje bij te dragen. 

Zij weten van de gebaande paden af te wijken en zetten hun expertise en gedrevenheid in om echt met betere oplossingen te komen dan wat we in de civiele techniek nu normaal vinden. Met partijen als HIG Traffic Systems aan de knoppen, ziet de wereld er overmorgen heel anders uit en komt een circulair verantwoorde samenleving echt met grote stappen dichterbij.

 

Erick Wuestman

Adviseur Circulaire Economie en Circulair Inkopen bij KplusV.

Programmamanager Innovatie & Services bij CIRKELSTAD.

https://www.linkedin.com/in/erickwuestman/

Terug naar het overzicht
{$headers}